POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Identitatea operatorului de date personale

SC “SOLARA-PARFUM” SRL (în continuare ”Yves Rocher” sau „Operator”), IDNO: 1006600017856, sediul: mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 59, în persoana directorului Frunze Svetlana, prelucrează datele Dvs. cu character personal în cadrul sistemului de evidență ”Clienți”, înregistrat la CNPDCP cu nr. 0002718.

Cadrul legal

Datele personale colectate de la Dvs. se prelucrează în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal și Legii 284/2004 privind comerțul electronic, precum și în conformitate cu alte prevederi legale aplicabile, dar și condițiile de prelucrare a datelor personale expuse în prezenta politică sau alte acte informative publicate pe site-ul respectiv.

Cumpărătorii au obligația de a face cunoștință cu prezenta politică pînă la plasarea comenzii, respective comunicarea datelor personale către operator. Astfel, prin aplicarea bifei pe site, înainte de a fi plasată comanda, aceștita confirm că au luat cunoștință cu politica data, precum și faptul că sensul textului acesteia îi este pe deplin înețeles, fiind de acord cu condițiile de prelucrare a datelor sale personale descrise în aceasta.

În cazul modificării politicii respective, acestea vor publicate pe site-ul dat

Temeiul și scopul prelucrării datelor personale

Datele personale colectate prin intermediul site-ului respectiv, în temeiului contractului de vînzare-cumpărare sunt prelucrate pentru încheierea acestuia, comunicarea cu cumpărătorul, livrarea produselor achiziționate la adresa indicată de acesta, precum și pentru realizarea altor obligații care reies din relațiile stabilite cu cumpărătorul/potențialul cumpărător.

De asemenea, în cazul oferii consimțămîntului, unele categorii de date (nume, prenume, adresă de e-mail, nr de telefon, alte canale de comunicare indicate de cumpărător) pot fi prelucrate pentru transmiterea comunicărilor promoționale către acesta.

Categoriile de date personale și modalitatea de prelucrare a acestora

Pentru a putea prelucra și livra comenzile de produse plasate de cumpărător, vom solicita înainte de a plasa comanda comunicarea obligatorie a următoarelor date personale: numele, prenumele, număr de telefon și e-mail.

Aceste date sunt necesare pentru a vă putea identifica și contacta, cu scopul de a confirma plasarea comenzii, conținutului acesteia precum și clarificarea, în caz de necesitate a aspectelor de livare a produselor achiziționate.

Astfel, după plasarea comenzii, pe adresa de e-mail Vă va fi transmis un mesaj cu un link de confirmare a comenzii, pe care va fi necesar să-l accesați.

După confirmarea comenzii, în caz de necesitate, cum ar fi: imposibilitatea de livrare, inexistența produselor comandate în stoc, comunicarea unor date inexacte etc., pute-ti fi contactat telefonic pentru clarificarea aspectelor respective.

De asemenea, în mod obligatoriu, vom solicita comunicarea adresei de livrare (localitate, stradă, nr. casă/bloc, nr. apartament), care împreună cu numele, prenumele, nr. de telefon, vor fi transmise către curier, pentru efectuarea livrării, precum și contactarea cumpărătorului în momentul în care curierul ajunge la adresa de livrare indicată de acesta.

În cazul în care cumpărătorul dorește să recepționeze comunicări promoționale, acesta va selecta canalul de comunicare prin urmează a-i fi transmise comunicările respective. Astfel, prin selectarea canalului respectiv acesta își va manifesta consimțămîntul ca datele sale personale (nume, prenume, canalul de comunicare) să fie utilizat pentru transmiterea comunicărilor respective.

Unele categorii de date personale pot fi prelucrate pentru realizarea unor obligații legale, prevăzute de actele normative. În cazul în care datele comunicate, sunt insuficiente pentru realizarea obligațiilor respective, Vă vom solicita date suplimentare, în scopul realizării acestora.

Totodată, datele personale colectate prin intermediul cookie-urilor vor fi prelucrate, ținînd cont de interesul legitim al operatorului de a asigura buna funcționare a site-ului si a funcțiilor oferite de acesta, platformei, pentru a asigura protecția împotriva fraudelor, pentru statistici cu privire la vizitatori, pentru oferirea de experiențe de navigare, despre durata vizitei, anunțuri, produse accesate sau căutate, fără a putea stabili identitatea Dvs., precum și. locația dumneavoastră, dacă Vă veți oferi consimțămîntul în acest sens.

Însă, în momentul în care se va selecta ca achitarea să fie realizată prin intermediul mijloacelor electronice (Paynet, WebMoney etc.), datele introduse pentru efectuarea achitării sunt colectate de către operatorii serviciilor respective de plată, fără a fi colectate și stocate de către Yves Rocher. Astfel, datele personale communicate în acest scop vor fi prelucrate în conformitate cu politicele operatorul serviciului de plată selectat de către cumpărător.

Termenul de păstrare a datelor personale

Datele personale prelucrate pentru realizarea obligațiilor contractuale vor fi prelucrate și stocate pînă la executarea integrală a obligațiilor contractuale, după care acestea urmează a fi transformate în date statistice, în așa mod încît să nu permită identificarea cumpărătorului.

Însă, în cazul în care cumpărătorul își exprimă consimțămîntul pentru transmiterea comunicărilor promoționale, datele personale necesare pentru realizarea scopului respectiv, vor fi stocate pînă la retragerea consimțămîntului de către cumpărător.

Totodată, în cazul în care va exista o obligație legală sau un interes legitim al operatorului, termenele de stocare menționate mai sus, pot fi modificate.

Divulgarea datelor personale

Operatorul va divulga datele personale colectate (i) subiectului de date sau reprezentatului legal al acestuia, (ii) Autorităților, instituțiilor de stat, în cazul cererii motivate a acestora, precum si (iii) persoanelor împuternicite de către operator, sau altor terți, în conformitate cu prevederile legale, ce reglementează domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Drepturile cumpărătorului în calitate de subiect de date personale

Suplimentar, vă informăm că Dvs. dispuneți de următoarele drepturi prevăzute de

Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal:

Dreptul la informare, constă în dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal, precum și condițiile în care pot fi exercitate.

Dreptul de acces la date, constă în dreptul de a obține de la operator în temeiul unei cereri, confirmarea/infirmarea faptului dacă datele cu caracter personal care-l vizează au fost sau nu prelucrate precum și a informațiilor ce vizează dreptul la informare.

Dreptul de intervenție constă în dreptul de a obține în baza unei cereri, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu cerințele Legii privind protecția datelor cu caracter personal, în special a datelor incomplete sau inexacte.

Dreptul de opoziție constă în dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale care prevăd altfel.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, constă în dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința subiectului de date cu caracter personal, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări automatizate de date, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.

Dreptul la justiție, constă în dreptul de a se adresa Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

Suplimentar drepturilor enunțate, având în vedere aplicabilitatea Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR) în raport cu prelucrarea transfrontalieră a datelor cu caracter personal (serverul sistemului informațional fiind amplasat în Germania), Dumneavoastră dispuneți de următoarele drepturi:

Dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor, care constă în posibilitatea solicitării operatorului de date de a conserva (a păstra intact anumite categorii sau volum de date) pentru pentru perioada de timp care se justifică din punct de vedere a scopului dreptului vizat.

Dreptul de a nu face parte la luarea deciziilor automatizate/profilarea automată – constă în dreptul subiectului de date de a cere operatorului revizuirea procesului automatizat de prelucrarea datelor cu caracter personal în vedere încetării creării de profiluri sau a deciziilor automatizate.

Responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal

Operatorul a desemnat o persoană responsabilă de asigurarea respectării prevederilor legale, în cadrul procesului de prelucrare a datelor personale, precum și de a asigura asistență cumpărătorilor în caz de necesitate, informare sau realizare a drepturilor acestuia în calitate de subiect de date personale.

În acest sens, cumpărătorul dacă are care neclaritărți, reclamații, pretenții referitor la modul de prelucrare a datelor sale personale, acesta poate contacta responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal la adresa de e-mail: [email protected].