TERMENI ȘI CONDIȚII 

Scopurile pentru care poate fi utilizat acest site

Accesarea și utilizarea site-ului respectiv se permite exclusiv prentru realizarea scopurilor următoare:
– vizualizarea produselor Yves Rocher;
– salvarea în coșul de cumpărături produsele preferate, ce se intenționează a fi achiziționate;
– citirea informațiilor despre Yves Rocher Moldova, grupul Yves Rocher, Fundația Yves Rocher, produse, prețuri, magazin, activități și evenimente, cauze susținute de către noi;
– verificarea disponibilității produselor în stoc pentru comenzi online;
– vizualizarea prezentărilor despre produse și despre frumusețe, întreținere, machiaj etc.

– achiziționarea produselor plasate pe site
Informațiile cu privire la disponibilitatea produselor, ofertelor și prețurilor promoționale postate pe pagina web: https://www.yves-rocher.md, se aplică numai vânzărilor de produse online prin intermediul acestei pagini de internet.

În cazul plasării comenzilor, se vor aplica și prevederile conținute în Condițiile de livrare și achitare, precum și din Politica de prelucrare a datelor personale.

Acceptarea condiţiilor de utilizare prin orice accesare a site-ului

Termenii și condițiile expuse, împreună cu Condițiile de livrare și achitare, reprezintă o ofertă publică a Yves Rocher, în calitate de vînzător, cu scopul de a încheia contractual de vînzare-cumpărare a produselor expuse pe site.

Utilizatorul prin accesarea site-ului și/sau plasarea comenzii, implică automat acceptarea termenilor și condițiilor, inclusive a celor de livrare și achitare, precum și confirmă că este informat despre conținutul ofertei publice, cu toate modificările ei, și este de acord cu prevederile acesteia.

Utilizarea site-ului nostru nu se poate face în alte scopuri decât cele menționate mai sus și nici în alte condiții. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare vă rugăm să nu accesați pagina noastră de internet.

În cazul existenței unor obiecții, pretenții acestea vor fi comunicate direct către Yves Rocher.

Prezenta ofertă publică se completează cu normele legale incidente.

Informațiile publicate pe site

Noi încercăm, în măsura posibilităților, să asigurăm exactitatea şi actualizarea informațiilor publicate pe acest site, rezervându-ne dreptul de a aduce modificări conținutului acestora în orice moment, fără preavizare.
Însă, nu putem garanta și nu ne asumăm responsabilitatea în legătură cu acuratețea deplină, actualizarea la zi (care poate fi realizată uneori cu unele întârzieri necesare obținerii sau realizării grafice a informației actualizate) sau exhaustivitatea tuturor informațiilor puse la dispoziție prin intermediul site-ului.
Vă informăm că informațiile publicate pe site sunt prezentate cu caracter de informare generală și orice utilizare a acestora de către Dvs. confirmă faptul că v-a fost adus la cunoștință acest fapt.

Limitarea responsabilității Yves Rocher

Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că Yves Rocher nu este resppnsabil față de utilizator și/sau terți pentru:
– orice prejudiciu rezultat din pătrunderea frauduloasă a unui terț care a efectuat o modificare a informațiilor puse la dispoziția Dvs pe site;
– orice prejudiciu direct sau indirect, indiferent de cauza, originile, natura sau consecințele acestuia, provocat de accesarea acestuia, a utilizării site-ului şi/sau a încrederii acordate oricărei informații comunicate în mod direct sau indirect prin intermediul acestuia;

– imposibilitatea de accesare a site-ului sau dificultate în utilizarea acestuia, precum și consecințele care rezultă din lipsa accesului sau dificultățile în utilizarea pentru scopul dorit;
– acțiunile ale unui utilizator sau a unui terț care nu se află sub controlul nostru;
– problemele tehnice care apar în hardware, sistemul de tehnologie a informațiilor și infrastructura de telecomunicații utilizate de către utilizator;
– orice daune care rezultă din acțiunile Dvs. sau altor utilizatori neconforme cu prevederile legislației aplicabile sau prevederile acestor temeni de utilizare;
– daunele suportate de către utilizator din cauza pericolelor de pe Internet, care rezultă din circumstanțe care nu pot fi atribuite Yves Rocher, în special pentru spargerea sistemului, intruziunii, furtului de date, sistemului infectat cu viruși sau alte programe periculoase sau dăunătoare.

– executarea incompletă sau necorespunzătoare a Comenzii, în cazul în care Utilizatorul nu îndeplinește oricare dintre condițiile prezentului Acord electronic;

– exactitatea și corectitudinea informațiilor furnizate de Utilizator

Utilizatorul este responsabil pentru exactitatea și veridicitatea informațiilor specificate de acesta la completarea formularului de plasare a comenzii.
Link-uri hipertext pot conduce utilizatorul către alte site-uri decât acest site. YVES ROCHER nu face nicio declarație cu privire la alte site-uri, nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la securitatea, conținutul, disponibilitatea, și orice alte materiale conținute în alte site-uri își declină orice răspundere în cazurile în care conținutul acestora contravine dispozițiilor legale şi reglementărilor în vigoare.
De asemenea, YVES ROCHER vă reamintește că orice creare de link-uri hipertext către pagina de primire a prezentului site sau orice altă pagină a Site-ului nu poate fi făcută decât cu acordul expres şi prealabil al YVES ROCHER.

Proprietatea intelectuală

În relația cu Dvs, site-ul și toate materialele publicate, inclusiv orice materiale care, deși au fost publicate la un anumit moment, au fost eliminate ulterior de pe site, precum şi elementele grafice, mărcile, textele, denumirile de produs, imaginile, desenele, siglele, sunt proprietatea exclusivă a YVES ROCHER sau a partenerilor săi. Prin accesarea site-ului și utilizarea acestuia de către Dvs, nu vi se acordă nicio licență de utilizare a acestora şi niciun alt drept asupra materialelor publicate decât acela de a consulta site-ul.
Reproducerea sau utilizarea, integrală sau parțială, a acestor materiale este permisă numai în forma inițială, fără modificări, și numai în scopuri exclusiv de informare strict personală şi privată, orice reproducere sau utilizare a copiilor acestor materiale realizate în alte scopuri fiind, interzise în mod expres, cu excepția cazului cînd există acordul YVES ROCHER în acest sens
Orice altă utilizare decât cea permisă conform prezentelor condiții, va constitui o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, care va fi sancționată conform legii.
Marca Yves Rocher este marcă înregistrată și protejată la nivel internațional, nefiind permisă nicio utilizare a sa, fără acordul titularului mărcii.
De asemenea nu puteți reproduce, copia sau distribui niciun material sau conținut publicat pe paginile web ale YVES ROCHER fără acordul YVES ROCHER.
VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ FOLOSIREA NEAUTORIZATĂ A WEBISTE-ULUI YVES ROCHER (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE SOFT FOLOSIT PENTRU A FACE WEBSITE-UL DISPONIBIL), VĂ FACE PASIBIL DE PLATĂ A DAUNELOR MATERIALE SI A ALTOR PENALIZĂRI DE ORDIN CIVIL SAU PENAL, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA DESPĂGUBIRI PENTRU INCĂLCAREA DREPTURILOR DE AUTOR.

Condiţiile tehnice necesare pentru utilizarea site-ului

Pentru utilizarea Site-ului nu este necesară îndeplinirea unor condiții tehnice specifice de către un computer, echipament sau alt dispozitiv al utilizatorului. Este suficient sa dispuneți de un dispozitiv conectat corespunzător la Internet (cum ar fi, de exemplu un computer, tabletă, telefon), sistem standard de operare și versiunea curentă a browser-ului web standard. Pentru a utiliza anumite caracteristici tehnice, site-urile trebuie să sprijine protocolul de transmitere a datelor securizate și SSL Java Script și cookie-uri, sau suport Flash.
Pentru a utiliza funcționalitatea avansată a site-ului referitoare la ofertele noastre, precum și a pentru a plasa comenzile de produse, utilizatorul trebuie să aibă o adresă de e-mail activă.
Yves Rocher își rezervă dreptul de a modifica modul tehnic de livrare a serviciilor, în funcție de domeniul de aplicare și condițiile care rezultă din competențele sale și în conformitate cu capacitățile lor tehnice, prevăzând că aceste schimbări vor avea un impact negativ asupra calității serviciilor, și nu va afecta domeniul de aplicare al drepturile și obligațiile părților.

Restrictii privind utilizarea site-ului

Este strict interzis:
– utilizarea site-ului într-un mod care să perturbeze funcționarea acestuia;
– întreprinderea oricăror acțiuni ce ar putea interfera cu software-ul site-ului;
– trimiterea sau postarea de informații comerciale pe site, desfășurarea de activități IT sau alte activități menite să insereze pe site informații care nu sunt destinate utilizatorului, furnizând conținut ilegal sau contrar normelor morale, adică încălcând prevederile legale, drepturile utilizatorilor și ale Yves Rocher, precum și condițiile expuse în prezentul act;

– utilizarea site-ul web în scopuri care nu se încadrează într-o utilizare pentru scopuri personale, în special pentru dezvoltarea, promovarea altor afaceri sau orice alt scop comercial urmărit.

– Crearea unei baze de date prin descărcarea și stocarea conținutlui site-ului.

– Utilizarea site-ului pentru a defaima, abuza, hartui, urmari, ameninta, “intimida” sau in oricare alt fel afecta drepturile celorlalti, inclusiv dar fara limitare la drepturile la intimitate sau drepturile la publicitate ale altora, sau pentru a aduna sau colecta informatii despre utilizatorii site-ului

– Restrictionarea sau impiedicarea oricarei persoane a utiliza site-ul, inclusiv fara a se limita la atacarea sau copierea oricarei partii a site-ului.
Încălcarea acestor restricții atrage răspunderea utilizatorului, acesta urmînd să achite integrale valoarea tuturor prejudiciilor create.
Nu este permis în niciun fel și veți fi tras la răspundere pentru orice abuz pe acest Site web, pentru introducerea în mod deliberat de viruși informatici de tip hardware și software, precum și orice alte programe informatice neautorizate sau material care este dăunător din punct de vedere tehnologic.
Este interzis să efectuați orice încercare de a avea acces neautorizat la acest site web, la serverul care găzduiește acest site sau la orice alt server, computer sau bază de date asociată cu site-ul nostru web. Precizam că orice astfel de acțiune poate constitui infracțiune în temeiul reglementărilor aplicabile, iar noi vom raporta orice astfel de încălcare autorităților competente.
În orice caz de abuz sau abatere de la restricțiile de mai sus dreptul Dvs. de a utiliza acest Site web va fi restricționat și/sau va fi blocat cu efect imediat.

 • Informații cu privire la riscuri speciale referitoare la utilizarea serviciului furnizat pe calea electronică
 • Utilizarea site-ului web și a serviciilor furnizate pe cale electronică se realizează prin intermediul internetului, care ar putea implica anumite riscuri aferente în mod uzual utilizării rețelelor de internet.
  Riscurile asociate utilizării internetului includ, printre altele, posibilitatea introducerii de software care ar putea cauza prejudicii, cum ar fi “Viruși” (virus) sau alți derivați ai acestora. În legătură cu cele de mai sus, pentru a combate astfel de amenințări, este recomandat ca utilizatorul să aibă un software actualizat antivirus și alte programe de protecție a dispozitivelor împotriva accesului neautorizat de către terți.
  Un alt risc, de care vă rugăm să vă protejați, ar fi accesul neautorizat al terților la echipamente și date, fără cunoștința și împotriva voinței utilizatorului/titularului.

  Actualizarea termenilor și conditiilor de utilizare

  Yves Rocher își rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului act, orice modificare urmînd a intra în vigoare la data publicării pe site.
  De regulă, se vor efectua modificări ca urmare a necesității de opera modificări ale sistemelor informatice, de a optimiza procesele și procedurile, precum și a magazinului online, crearea de noi funcționalități, adaptarea la noi cerințe legislative, sugestii primite de la Utilizatori, etc.
  Ne rezervăm dreptul de a elimina orice produs de pe acest Site web în orice moment, în mod discreționar şi de a elimina sau modifica orice material sau conținut de pe acest Site web.
  Pentru orice întrebare referitoare la prevederile cuprinse în prezentul act, ne puteți contacta în orice moment la [email protected] .

   

  Alte prevederi

  Prevederile actelor publicate pe prezentul site se interpretează și se completează cu prevederile actelor normatice ale Republicii Moldova.

  Dacă o prevedere va fi considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă, acest fapt nu afectează valabilitatea celorlalte prevederi conținute în actele publicate pe site.

  Toate divergențele care apar în legătură cu prezentul acord se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate a identifica o soluție reciproc acceptabilă, disputa se va soluționa de către instanța competentă de la sediul vînzătorului.

  Prevederile actelor publicate pe site intră în vigoare din momentul accesării site-ului, în situații specifice, din momentul bifării rubricii destinate acestui scop.